Ochrana osobných údajov

Prístupom k informáciám na tejto webovej stránke, súhlasíte byť viazaný CapriPay pravidlami ochrany osobných údajov uvedenými dole.

CapriPay je obchodný názov Capricoin Live LTD a v nasledujúcej ochrane osobných údajov slová CapriPay, alebo Spoločnosť, sa používajú pre označenie Capricoin Live LTD - spoločnosť registrovaná v Anglicku s registračným číslom: 09710318 a s nasledujúcou adresou sídla:

CAPRICOIN LIVE LTD

Evans obchodné centrum
Ulica Dane
Rochdale
OL12 6XB
Spojené kráľovstvo

Súkromie členov má pre CapriPay najvyššiu dôležitosť. Zaviazali sme sa k ochrane súkromia svojich členov. Jedným zo základných princípov CapriPay je, že nebudeme profilovať Vašu uživateľskú históriu pre reklamu na webových stránkach, ani nebudeme zdieľať Vaše údaje s tretími stranami.

Zhromažďovanie Vašich osobných údajov
Nechceme zverejňovať, alebo predávať akékoľvek osobné údaje, ako sú meno, e-mailová adresa,poloha, atď ktoréhokoľvek účastníka, bez súhlasu účastníka, pokiaľ to nie je predpísané zákonom. Vaše súkromie je úplne zaistené.

Zhromažďujeme iba minimálne údaje potrebné na zachovanie bezpečnosti Vášho účtu a udržiavame iba dáta potrebné na hladký priebeh činnosti.

Používame spoľahlivé, bezpečné technológie a programy ochrany súkromia, aby Vaše osobné údaje zostali súkromné ​​a chránené. Ukladáme Vaše osobné údaje na našich serveroch, ktoré sú umiestnené v chránených zariadeniach s obmedzeným prístupom a zabespečené protokolmi a postupmi, ktorých cieľom je chrániť bezpečie týchto informácií.

Využitie Vašich osobných údajov
Údaje sú použité iba pre účely popísané v našich webových stránkach. Zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje k prevádzke a zlepšeniu webu a vykonaniu akcie, ktoré ste žiadali.

Ďalej používame Vaše osobné údaje na komunikáciu s Vami. Takto môžeme poslať niektoré povinné oznámenia, ako sú úvodné listy a informácie o technických problémoch.


Ochrana Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú:

- získané a spracované korektne a zákonným spôsobom,
- spracovávané len na obmedzené účely, ktoré sú popísané v našich webových stránkach,
- primerané, podstatné a nie nadmerné vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú držané,
- presné, a ak je to nevyhnutné, aktualizované,
- držané nie dlhšie ako je potrebné na účely, pre ktoré sú držané,
- spracované v súlade s právami dotknutých osôb a
- obklopené poriadnym zabezpečením

Zdieľanie informácií a cezhraničných prevodov
CapriPay tvorí zmluvy medzi poskytovateľmi služieb tretej strany a dodávateľmi dodávajúcimi komplexné produkty, služby a zákaznícke riešenia popísané vyššie. Týchto poskytovateľov služieb môžeme zmeniť, alebo môžeme uzavrieť zmluvu s ďalšími poskytovateľmi služieb, ktorí by šli lepšie v ústrety našim zákazníkom. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené cez štátne hranice a hranice krajín. Obyvatelia EEA a Kanady by mali pochopiť, že Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo EHP a Kanadu do Spojených štátov amerických a ďalších krajín na konsolidáciu dát, ukladanie, zjednodušenie zákazníckej správy informácií, vykazovanie a ďalšie vnútorné použitie.

CapriPay neposkytuje osobné údaje tretím osobám pre ich vlastnú potrebu bez Vášho súhlasu. Avšak, v niektorých prípadoch, CapriPay môže byť povinná zdieľať informácie v dôsledku platných právnych predpisov. Napríklad CapriPay môže byť požiadaná o zverejnenie informácií v dôsledku súdneho príkazu, predvolania alebo zatykaču.


Okrem toho môžeme podrobení platným právnych predpisov, dobrovoľne poskytnúť informácie, aby pomohli pri vyšetrovaní presadzovania práva alebo tam, kde je zverejnenie nevyhnutné na ochranu našich systémov, nášho podnikania, alebo práv iných.

Zásady používania súborov cookie
Používame súbory "cookie" s cieľom získať určité typy informácií, vtedy keď máte prístup na naše webové stránky prostredníctvom Vašeho počítača. Súbory "Cookie" sú malé súbory, ktoré prenesieme na Váš pevný disk, do pamäte, alebo webového prehliadača k tomu, aby Vás naše systémy rozoznali.

Napríklad, súbory cookie nám umožnia mať na pamäti preferencie, ktoré ste si predtým nastavili. Keď sa prihlásite na web pomocou svojho užívateľského mena a hesla, CapriPay Program ukladá Vaše jedinečné užívateľské meno a čas kedy ste sa prihlásili v zašifrovaných súboroch cookie na Vašom pevnom disku. Tieto súbory cookie umožňujú pohyb medzi stránkami na webe, bez toho, aby ste sa museli znovu prihlásiť na každej strane. Keď sa odhlásite, tieto súbory cookie sú odstránené z počítača. Systém tiež používa cookies k zlepšeniu Vašej skúsenosti s prihlasovaním. Napríklad, Vaša e-mailová adresa môže byť uložená v cookie, ktorý zostane vo Vašom počítači potom, čo sa odhlásite. Tento súbor cookie umožňuje, aby Vaša e-mailová adresa bola vopred vyplnená, takže pri ďalšom prihlásení budete potrebovať zadať iba heslo. Ak používate verejný počítač, alebo ak neustanovujete, že tieto informácie majú byť uložené, budete si môcť vybrať príslušný prepínač na prihlasovacej stránke, a toto cookie nebude použité.

Môžete sa rozhodnúť prijať, alebo odmietnuť cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky cookie prijíma, ale väčšinou je možné zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby cookie odmietal, ak si to prajete. Pokiaľ zvolíte odmietnutie cookie, nebudete sa môcť prihlásiť ani používať ďalšie interaktívne funkcie webových stránok CapriPay Program.

Deti
Webové stránky CapriPay nie sú určené pre deti. Nechceme vedome zhromažďovať osobné údaje od detí mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič, alebo opatrovník dieťaťa vo veku do 18 rokov a veríte, že on, alebo ona nám poskytli osobné identifikačné údaje, prosím kontaktujte nás na podporu @ capripay .com. Rodič, alebo opatrovník dieťaťa vo veku do 18 rokov, môžu skontrolovať a požiadať o vymazanie osobných identifikačných údajov takýchto detí, rovnako ako zakázať používanie týchto informácií.

Zmeny v ochrane osobných údajov
Tieto zásady ochrany súkromia môžeme aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich informačných praktikách. Ak vykonáme podstatné zmeny, budeme Vás informovať e-mailom (zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašom účte), alebo prostredníctvom oznámenia na tejto stránke pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne sledovali túto stránku pre aktuálne informácie o zásadách ochrany osobných údajov.

Používaním stránok, dávate najavo, že ste čítali, rozumiete a súhlasíte s PODMIENKAMI ochrany osobných údajov. AK NESÚHLASÍTE s uvedenými zásadami, prosím nepoužívajte túto stránku.