Ochrana Osobních Údajů

Se zpřístupněním informací na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že se budete řídit níže uvedenými obchodními podmínkami a zásadami osobní ochrany.
CapriPay je obchodní jméno CapriCoin Live LTD, a v následující ochraně osobních údajů jsou slova CapriPay nebo společnost použita k odkázání se na Capricoin Live LTD – společnost registrovanou v Anglii s registračním číslem: 09710318 a s následnou registrovanou adresou.

CAPRICOIN LIVE LTD

Evans Business Centre
Dane Street
Rochdale
OL12 6XB
United Kingdom

Pro CapriPay je ochrana uživatelů to nejdůležitější. Jsme zavázáni k tomu, abychom ochraňovali soukromí všech našich členů. Jedním ze základních principů CapriPay je, že nebudeme profilovat historii Vaší inzerce na webové stránce a nebudeme sdílet tato data se třetími stranami.

Sběr Vašich osobních údajů
My neprozrazujeme ani neprodáváme žádné osobní údaje: jméno, emailovou adresu, polohu, atd., žádného účastníka, bez jeho souhlasu, jak předepisuje právo. Vaše soukromí je naprosto zaručeno.

Sbíráme pouze minimum dat používaných k bezpečnosti Vašeho účtu a ponecháváme si pouze data nezbytná k zajištění snadného průběhu aktivit.

Používáme spolehlivé a bezpečné technologie a programy k udržení Vašich osobních informací v soukromí a bezpečí. Uchováváme Vaše osobní informace na našich serverech, které jsou umístěny v zabezpečených zařízeních s omezeným přístupem a chráněných protokoly a postupy, jejichž cílem je chránit bezpečnost těchto informací.

Používání Vašich osobních informací
Data jsou použita pouze pro účely popsané na našich webových stránkách. Schromažďujeme a používáme Vaše osobní informace pouze k provozu a zlepšování webu a k provádění akcí, o které jste požádali.

Také používáme Vaše osobní informace ke komunikaci s Vámi. Můžeme Vám poslat povinné komunikace, jakou jsou uvítací dopisy a informační zprávy o technických záležitostech.

Ochrana Vašich osobních údajů
Vaše osobní data budou:

    •  získané a zpracované spravedlivě a dle zákona,
    •  zpracované pouze pro omezené účely, které jsou popsány na našich webových stránkách,
    •  adekvátní, relevantní, nikoliv nadnesené ve vztahu k jejich účelu,
    •  přesné a pokud to bude nezbytné i aktualizované,
    •  drženy ne déle, než je to nezbytné pro účel, za kterým jsou drženy,
    •  budou zpracovány v soulady s právy subjektů údajů a budou řádně zabezpečeny.

Sdílení informací a mezinárodní transfery
CapriPay kontrakty s poskytovateli služeb třetích stran a dodavatelů jsou založeny na poskytnutí kompletního servisu, produktů a zákaznického řešení vysvětleného výše. Tito poskytovatelé se mohou vyměnit nebo můžeme nasmlouvat dalšího dodavatele, abychom nabídli našim zákazníkům jen ty nejlepší služby. Vaše osobní data smějí být převáděna napříč státními hranicemi. Obyvatelé Evropy a Kanady by měli pochopit, že jejich osobní data mohou být přesunuta mimo Evropu a Kanadu do Spojených států amerických nebo jiných zemí za účelem konsolidace dat, jejich uchování, zjednodušení správy těchto informací nebo za účelem interního použití.

CapriPay nesděluje Vaše osobní informace třetím stranám k jejich potřebě bez Vašeho souhlasu. Nicméně v některých případech smí CapriPay sdílet tyto informace v důsledku platných právních předpisů. Například CapriPay může být požádán o zveřejnění informací v důsledku soudního příkazu, předvolání nebo zatykače.

Kromě toho mohou být v souladu s platnými právními předpisy dobrovolně poskytnouty informace s cílem napomoci při vyšetřování, vymáhání práva nebo tam, kde je zveřejnění nezbytné k ochraně našich systémů, našeho podnikání nebo práv druhých.

"Cookies" politika
Používáme "cookies" za účelem získání určitého typu informací, když máte přístup na naše webové stránky prostřednictvím počítače. "Cookies" jsou malé soubory, které přeneseme na pevný disk, paměť nebo webový prohlížeč počítače k tomu, aby Vás naše systémy poznaly.

Například, cookies nám umožní pamatovat si preference, které jste předtím nastavili. Když se přihlásíte na web pomocí svého uživatelského jména a hesla, CapriPay program ukládá vaše jedinečné uživatelské jméno a čas, kdy jste se přihlásili u šifrovaného souboru cookie na pevném disku. Tento soubor cookie umožňuje pohyb mezi stránkami na webu, aniž byste se museli znovu přihlásit na každé straně. Když se odhlásíte, tyto soubory cookie jsou odstraněny z počítače. Systém také používá cookies ke zlepšení vašeho přihlašování. Například vaše e-mailová adresa může být uložena v cookie, který zůstane na svém počítači poté, co se odhlásíte. Tento soubor cookie umožňuje, aby Vaše e-mailová adresa byla předvyplněna, takže budete potřebovat pouze zadat heslo při příštím přihlášení. Používáte-li veřejný počítač nebo nechcete tyto informace uložit, budete si moct vybrat příslušný přepínač na stránce přihlášení a nebudou použity tyto cookie.

Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout cookies. Většina webových prohlížečů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud zvolíte odmítnutí cookie, nebudete se moci přihlásit ani používat další interaktivní webové stránky CapriPay programu.

Pravidla ohledně dětí
Webová stránka CapriPay není určena pro děti. Nechceme vědomě shromažďovat osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník dítěte ve věku do 18 let a věříte, že on nebo ona zveřejnila osobní údaje k nám, prosím kontaktujte nás na [email protected] Rodič nebo opatrovník dítěte ve věku do 18 let může zkontrolovat a požádat o vymazání osobních identifikačních údajů u takových dětí, stejně jako zakázat používání těchto informací.

Změny v ochraně osobních údajů
Můžeme aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí, aby odrážely změny v našich informačních praktikách. Budeme-li provádět nějaké podstatné změny, budeme vás informovat e-mailem (zaslán bude na e-mailovou adresu uvedenou ve Vašem účtu) nebo prostřednictvím oznámení na této stránce, aby se změna stala efektivnější. Doporučujeme vám, abyste pravidelně sledovali tuto stránku kvůli aktuálním informacím o zásadách ochrany osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK DÁVÁTE NAJEVO, ŽE JSTE ČETLI, ROZUMĚLI A SOUHLASILI S PODMÍNKAMI OCHRANY SOUKROMÍ. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO ZÁSADAMI, PROSÍME, NEPOUŽÍVEJTE TUTO STRÁNKU.

Datum revize: 14.ledna 2016.